Select Page

Линеарен цртеж

Линеарен цртеж / Linear Drawing
групна изложба / group exhibition

Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16.12.2017 – 12.2018

(more…)

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Манифест на групата „Денес”

Објавен во РАЗГЛЕДИ – Седмичен прилог за култура и уметност, бр. 42, Ноември 1953 година (реобјавен на ristolozanoski.wordpress.com на 28.02.2012)

(more…)

Ликовни критики, есеи / Art critiques and essays

Ликовни критики, есеи / Art critiques and essays
Публикација / Publication

Антоние Николовски / Antonie Nikolovski

Издавач: Републички завод за заштита на спомениците на културата, Скопје / Publisher: Republic Institute for Protection of Cultural Monuments, Skopje

1997

(more…)

Денес 1953 – 1983

Денес 1953 – 1983

Монографија

Издавач: Уметничка галерија Скопје

Година: 1983

 

(more…)