Select Page

АНП 6 / ПатемАрт 2

АНП 6 / ПатемАрт 2
видео документација (колонија/колективен проект)

Езерани, Брајчино (Преспа)
27.10.2013

Учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески

(more…)

АНП 6 / ПатемАрт 1

АНП 6 / ПатемАрт 1
видео документација (колонија/колективен проект)

с. Глобочица, Струга
Септември 2013

Учесници: Весна Дунимаглоска, Наташа Јакимовска, Ѓорѓи Крстески, Љубомир Милошески, Марија Џунова

(more…)