Select Page

Линеарен цртеж / Linear Drawing
Групна изложба / Group exhibition
Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16.12.2017 – 12.2018

Постер / Poster: PDF mk/eng

 

слични содржини ☟☟☟☟☟☟

Share This